Typové projekty RD

LIB030307HUB02065

RD HUBERT - montovaný dům realizovatelný systémem europanel
Montovaný dům realizovatelný systémem europanel

RD je koncept dvoupodlažního domu (přízemí a obytné podkroví) o optimální velikosti odpovídající užívání 3 – 4 (4 – 5) člennou rodinou. Koncept domu je navržen pro klasické venkovské prostředí českých rovin a pahorkatin, v upravené podobě i do podhorských oblastí. Zejména do oblastí, kde je požadována sedlová střecha. Konstrukčně je optimalizován pro panelový systém EUROPANEL tl.170mm s kontaktním zateplovacím systémem. Finální pojetí fasády je volitelné, omítka, prkenný či laťový obklad. Doporučenou krytinou jsou lehké krytiny např. štípaný šindel,vláknocementové desky apod. Systém rychlého založení stavby na prefabrikovaných patkách umožňuje eliminaci zemních prací a rychlou realizaci stavby. Otopný systém – elektrický kotel/tepelné čerpadlo doplněný kamny na tuhá paliva s výměníkem tepla pro horkovodní rozvod tepla. Součástí je i kompaktní komín. Dispoziční řešení je konzervativní, nicméně jej lze přizpůsobit aktuálním potřebám konkrétního zákazníka. Každý zákazník si tak může v rámci obestavěného prostoru vybrat vybavení koupelny, instalací a technologií. Má také v základním provedení zcela vyjímečnou cenu 2700000,-Kč, včetně základů na zemních vrutech, svítidel, dopravy pro čechy a 15% DPH.

RD LIBUŠE ( HUBERT ) – SPECIFIKACE : 
CELKOVÁ UŽITNÁ PLOCHA – 97.0 m2 (87.6 m2 )
OBYTNÁ PLOCHA CELKOVÁ – 90.0 m2 (81.7 m2 )
NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY – 17.0 m2 (20.0 m2 )
VÝŠKA HŘEBENE STŘECHY – 6.875 m (6.875 m)
SKLON STŘECHY – 45.0 °
TEPELNÉ ZTRÁTY – 2.85kW (2.75kW)
ENERGETICKÁ NÁROČNOST – B
VYBAVENÍ:
TOPENÍ : PŘÍMOTOPNÉ, DOPLNĚNÉ KRBEM NA PEVNÁ PALIVA
VĚTRÁNÍ: PŘÍMÉ, MIKROVENTILACE
VÝPLNĚ: PLASTOVÁ OKNA
ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO
STŘEŠNÍ KRYTINA: DŘEVĚNÉ ŠINDELE, VLÁKNOCEMENTOVÉ DESKY
FASÁDA: KONTAKTNÍ IZOLAČNÍ SYSTÉM